Program – sekcia lekári

 PREDBEŽNÝ PROGRAM    Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny! 

15. 11. 2018 Štvrtok

10.00 – 16.00 REGISTRÁCIA účastníkov kongresu – recepcia

11.00 – 11.30 Otvorenie
Koordinátori: Koleják Kamil, Ridoško Jaroslav, Bauerová Mária, Bakoš Marián

SEKCIA LEKÁRI 

11.45 – 13.00 BLOK I.
Koordinátori: Vaverka M., Rudinský B., Šteňo J.

Neurochirurgia Nitra (história pracoviska) — 15 min.
Koleják K. (Nitra)

Spondylochirurgia v SR — 15 min.
Rudinský B. (Bratislava) 

Chirurgická liečba aneuryziem — 15 min.
Vaverka M. (Olomouc)

Supraselarne meningeómy, nuansy operačnej techniky a výsledky chirurgickej liečby— 15 min.
Šteno J. (Bratislava)

Diskusia 

13.00 – 13.15 Coffee break 

13.15 – 14.00 BLOK II.
Koordinátori: Liščák R., Kubeš J.

Protónová liečba v liečbe ochorení CNS — 12 min.
Kubeš J. (Praha)

Najčastejšie indikácie rádiochirurgickej liečby LGL — 12 min.
Liščák R. (Praha)

Stereotaktická rádiochirurgia indikácie a súčasné možnosti liečby. — 12 min.
Chorváth M. (Bratislava)

Diskusia

14.00 – 15.00 Obed 

14:00 – 15:00 Spoločný pracovný obed SNCHS a SSCHS

14.00 – 15.30 L(a)unch sympózium spoločnosti Medtronic (zimná záhrada)
Intraoperačná vizualizácia a Neuronavigácia
O–arm O2 & StealthStation S8

10 rokov skúseností s intraoperačnou vizualizáciou a neuronavigáciou O-arm & StealthStation S7 — 60 min.
Durný P. (Ružomberok)

15.00 – 16.30 BLOK III.
Koordinátori: Vachata P. , Gajdoš M.

Rekonštruckia funkcie tvárového nervu — 10 min.
Vachata P. (Ústí nad Labem)

Goel–Harmsova stabilizace a fúze C1–2 – dlouhodobé výsledky skupiny 35 pacientů operovaných v letech 2011 – 2017 — 10 min.
Vachata P. (Ústí nad Labem)

Orbitosfenoidálne menigenomy – otázka radikálnej resekcie? — 10 min.
Kuniak M. (Nitra)

Chronický subdurálny hematom – kauzuistika — 10 min.
Mačuga I. (Žilina)

Chirurgická liečba intrakraniálnych tumorov spôsobujúcich obštrukciu likvorových ciest — 10 min.
Koleják K. (Nitra)

Chirurgická liečba mozgových aneuryziem — 10 min.
Gajdoš M. (Košice)

Deep Brain Stimulation — 10 min.
Kollová A. (Košice)

Intradurálne extramedulárne tumory — 10 min.
Šimeg V. (Nitra)

Diskusia

16.30 – 16.45 Coffee break

16.45 – 18.30 BLOK IV.
Koordinátori: Lipina R., Šteňo A.

Nízkostupňové gliómy v detskom veku — 10 min.
Kozák J. (Bratislava) 

Skúsenosti s neuroendoskopickými operáciami na Neurochirurgickej klinike FNsP FDR Banská Bystrica — 10 min.
Šulaj J. (Banská Bystrica)

Špecifiká malígnych a benígnych tumorov v detskom veku — 10 min.
Koppal P. (Banská Bystrica)

Transsfenoidálne resekcie adenómov hypofýzy — 15 min.
Šteňo A. (Bratislava)

Čo očakáva neurológ od neurochirurga — 10 min.
Brozman M. (Nitra)

Nové MR diagnostické možnosti pri ochoreniach CNS — 10 min.
Juskanič D. (Nitra)

Transnazálna endoskopia prednej jamy lebečnej a selárnej oblasti– možnosti a limity prístupu — 15 min.
Lipina R. (Ostrava)

Karoticka endarterektomia:faktory ovplyvňujuce výsledok operácie — 10 min.
Orlicky M., Vachata P., Sameš M. (Košice, Ústí nad Labem)

Diskusia

18.30 – 19.30 Individuálne zasadnutia výborov SNCHS, SSCHS

19.30 Večera – reštaurácia

21.00 Neformálne stretnutie účastníkov – kongresová sála

POSTEROVÁ SEKCIA

Dekompresívna kraniektómia u pacientov po úraze mozgu – účinnosť a limitujúce faktory
Hanko M., Richterová R., Kolarovszki B. (Martin)

Sekundárne krvácanie do mozgového kmeňa nemusí byť známkou nepriaznivej prognózy
Hanko M., Kolarovszki B., Varga K., Hanzel R., Opšenák R., Snopko P., Zeleňák K. (Martin)

Vzácne typy meningiómov
Poórová V., Mikuš – Kuracinová K. (Nitra)

16. 11. 2018 Piatok

SEKCIA LEKÁRI

8.00 – 10.00 REGISTRÁCIA účastníkov kongresu 

9.00 – 10.30 BLOK V.
Koordinátori: Durný P., Martuliak I.

Neuroembolizačná liečba v Stroke centre CINRE — 15 min.
Vulev I. (Bratislava)

Chirurgický manažment zlomenín Th–L prechodu — 10 min.
Teroshkin A. (Nové Zámky)

Chirurgické riešenie zlomenín cerviko–thorakálneho prechodu — 10 min.
Melišek M. (Nové Zámky)

DLIF — 10 min.
Durný P. (Ružomberok)

Endoskopické operace výhřezu bederní medziobratlové ploténky
První skušenosti — 
10 min.
Máca  K. (Brno)

SCS — 10 min.
Martuliak I. (B. Bystrica)

Low back pain z pohľadu algeziológa — 10 min.
Martuliak I. (B. Bystrica)

Radosti a strasti pri operáciách krčnej chrbtice–kazuistiky v spondylochirurgii — 10 min.
Lacko F. (Košice)

Predná náhrada v driekovom segmente — 10 min
DeRiggo J. (Martin)

Diskusia

10.30 – 10.45 Coffee break 

10.45 – 11.30 BLOK VI.
Koordinátori: Džubera A., Rusnák R.

Komplikácie chirurgickej liečby spondylózy krčnej chrbtice:
vlastné 30–ročné skúsenosti
— 10 min.
Džubera A. (Bratislava)

Využite RF ablácie v spondylochirurgii — 10 min.
Rusnák R. (Ružomberok)

Nízko diferencovaný chordóm v LS oblasti — 10 min.
Sedliak M. (Ružomberok)

Neurenterická cysta: ojedinelá diagnóza. — 10 min.
Kozák J. (Bratislava)  

Iatrogénna durotómia počas chirurgickej liečby degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice u pacientov nad 60 rokov – incidencia a rizikové faktory — 10 min.
Snopko P. (Martin)

Výsledky psychologického profilu pacientov pri operáciách chrbtice — 10 min.
Šišková M. (Nitra)

Neodolpasse – liečba vertebrogénneho algického syndrómu a pooperačnej bolesti — 10 min.
Šimeg V. (Nitra)

Diskusia

12.00 Ukončenie kongresu

12.15 – 13.00 Obed