Informácie

NKFN_Nitra


 Hlavná téma podujatia:

Nové metódy liečby, prístupy, komplikácie v neurochirurgii a spondylochirurgii.


Témy podujatia:

Lekárska sekcia:
 1. neuroonkológia
 2. cievna neurochirurgia
 3. neurotraumatológia
 4. spondylochirurgia
 5. komplikácie- prehry v neurochirurgii
 6. varia
Sesterská sekcia:
 1. komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s nádormi CNS
 2. komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po úrazoch hlavy a chrbtice
 3. komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s krvácaním do mozgu
 4. komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po operácii mozgu a chrbtice
 5. nové trendy pri operáciách mozgu a chrbtice
 6. varia

ZASLANIE PRIHLÁŠKY – AKTÍVNA ÚČASŤ: do 30. 9. 2018

ZASIELANIE ABSTRAKTOV: do 30. 9. 2018

Abstrakty prosíme zasielať v rozsahu max. 1 štandardizovanej strany, typom písma Arial 12
E-mailom: kami@agenturakami.sk

Zaslanie E-POSTEROV: do 15. 10. 2018
Nezaradené prednášky bude možné prezentovať vo forme e-posterov.
Bližšie informácie k e-posterom: http://www.agenturakami.sk/sluzby/kongresy/

Podujatie je certifikované s pridelením kreditov ARS CME.


 kostol_Nitra